Når jeg flytter EndNote-biblioteket mellom to maskiner, forsvinner gruppene/vedleggene

Løsning:

Dette skyldes som regel at man ikke har fått med seg hele EndNote-biblioteket. Et slikt bibliotek består av en fil (f.eks. bibliotek.enl), og en mappestruktur (f.eks. bibliotek.Data) med tilleggsfiler. Disse må ligge samme sted for å kunne brukes i fellesskap. Dersom man ikke kopierer med mappestrukturen vil ikke grupper/vedlegg følge med.

Den enkleste måten å sørge for å få med hele EndNote-biblioteket er å benyttes funksjonen Compressed Library.
Les mer om Compressed Library