Når jeg søker i en ekstern base via EndNote blir alle treffene overført til mitt EndNote-bibliotek uten at jeg har bedt om det. Kan jeg unngå dette?

Løsning:

Overføringen skjer fordi man står i såkalt Integrated modus.
Bytt til Online Search Mode, og problemet skal forsvinne.

Se mer om du ulike modi under beskrivelsen av Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

I denne omgang handler det om knappene for å angi hvilken del av EndNote man vil jobbe med:

 = Local Library Mode 

 = Online Search Mode

 = Integrated

Det kan også være nyttig å sjekke veiledningen for Søk via EndNote