EndNote gir anledning til å velge hvilke kilder det skal søkes etter fulltekst i.
Primært forsøkes det å hente et fulltekstdokument som vedlegges referansen. Der det ikke er mulig, vil det forsøkes å legge inn en nettadresse (URL) slik at man har anledning til å gå til fulltekstdokumentet direkte fra EndNote.
Det er også anledning til å angi en såkalt autentiserings-server. Hensikten med en slik er å gi adgang til UiBs litteraturtjenester også når man sitter utenfor campus.

Velge kilder for fulltekstsøk

Programmet søker i utgangspunktet i en rekke kilder ved hjelp av ulike teknologier. Primært overføres fulltekst som vedlegg til referansen. Det er mulighet for å fjerne en eller flere av fire ulike kilder for å finne fulltekst til referansene man har i EndNote-biblioteket:

 • ISI Web of Knowledge Full Text Links
 • DOI (Digital Object Indentifier)
 • PubMed LinkOut (U.S. National Library of Medicine)
 • OpenURL

Fremgangsmåte for å angi kilder til fulltekst

 • Velg Preferences fra EndNote X5-menyen
 • Velg kategorien Find Full Text
 • Merk av for hvilke kilder det skal søkes i, og endre nettadressen til OpenURL som vist nedenfor. (Det gir tilgang til litteraturtjenester for brukere ved UiB.)
 • Velg deretter kategorien URLs & Links
 • Endre første delen i feltet Argument slik at det begynner med
  ?sid=sfx&aufirst

Oppsett av autentiserings-server

Det anbefales å fylle ut angitte URL for Authenticate with (se over )for at informasjonsleverandørene ved at forespørselen kommer fra noen med tilknytning til UiB.
Man vil få opp en påloggingsskjerm uavhengig av om man sitter på campus eller ei. Skriv da inn ditt vanlige brukernavn og passord.