Overføring av referanser fra BioOne

BioOne tilbyr muligheten for å søke frem referanser i basens eget grensesnitt for deretter å overføre de direkte til eget EndNote-bibliotek.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i BioOne
  • Klikk på tittelen til referansen du vil overføre
  • Klikk deretter på «GET CITATION» i den grå boksen på høyre side

  • Velg så «EndNote» som eksportformat og klikk «DOWNLOAD CITATION»

  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
   Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Gjør det til en regel å alltid sjekke at referansene blir korrekt overført til biblioteket