Overføring av referanser fra CINAHL

Det er mulig å søke frem referanser i CINAHL for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i CINAHL
  • Merk referansene ved å klikke på 

  • Klikk deretter på  Folder View for å se de markerte referansene
  • Klikk på 
  • Sjekk at det er merket av for Direct Export in RIS Format
  • Klikk på 
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote