Overføring av referanser fra Cochrane Library

Det er for tiden kun én måte å overføre referanser fra Cochrane library til EndNote på.
Søk først referansen(e) opp i Cochrane, lagre deretter på en fil som til slutt hentes inn i EndNote.

Fremgangsmåte:

Cochrane library
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser
 • Klikk på 

 • Velg Abstract and citation som Export Type, og Mac som File Type


 • Klikk på Download
 • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
  Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet
  .

EndNote

Dersom filene fra Cochrane Library ikke ikke kan åpnes i EndNote-programmet direkte fra nettleseren, må de hentes inn i biblioteket:

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Bla frem til lagret fil

 • Velg  Cochrane Library (Wiley) under Import Option

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.