Overføring av referanser fra EMBASE

Det finnes tre alternativer for å overføre referanser fra EMBASE til EndNote. Hvilken av de man velger kommer an på hva som passer best i den aktuelle situasjonen.


Søk via EndNote

Man kan søke i EMBASE via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater etc. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Velg «Online Search«fra «Tools»-menyen
 • Velg EMBASE (OvidSP) – UiB
 • Sett visningsmodus for grupper til Online Search Mode (Temporary Library) 
 • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter EMBASE (OvidSP) – UiB under Online Search-gruppene
 • Når man skal overføre referanser fra den EMBASE til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library 
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Direkte overføring av referanser fra EMBASE

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i EMBASE
 • Klikk på til 

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

 • Klikk Export Citation(s)

 • Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Import fra EMBASE

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har EndNote på).

Fremgangsmåte:

EMBASE
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i EMBASE
 • Klikk på til 

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

 • Klikk Export

 • Velg å lagre filen i dialogboksen som deretter dukker opp

 • Angi filnavn og -plassering

EndNote

 • Velg Import… fra File-menyen

 • Bla frem til lagret fil

 • Velg  EMBASE (OvidSP) under Import Option

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.