Overføring av referanser fra ERIC (EBSCO)

Det er mulig å overføre én og én referanse til eget EndNote-bibliotek, eller du kan samle opp flere referanser som blir overført i én operasjon.

Overføre én og én referanse

Man kan søke i ERIC via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Søk frem den aktuelle referansen i ERIC
 • Klikk på tittelen for å vise hele referansen
 • Klikk på 
 • Velg Direct Export in RIS Format, og velg Save
 • Det som så skjer er avhengig av nettleseren og dens oppsett. Velg å åpne filen i EndNote-programmet dersom det er et alternativ.
 • Det er en god rutine å sjekke at referansen ble korrekt overført.

Overføre flere referanser i én operasjon

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i ERIC
  • Samle referansene i en egen, midlertidig liste ved å klikke på knappen 
  • Referanser kan evt. fjernes fra listen ved å klikke på 
  • Velg deretter på 
  • Merk de ønskede referansene (igjen) og klikk på 
  • Sjekk at det er merket av for Direct Export in RIS Format

  • Klikk på 
  • Det som så skjer er avhengig av nettleseren og dens oppsett. Velg å åpne filen i EndNote-programmet dersom det er et alternativ.
  • Det er en god rutine å alltid sjekke at referansene ble korrekt overført.

Overføre veldig mange referanser

Ved store datamengder kan metoden beskrevet under være mer effektiv.

Fremgangsmåte:

I nettleseren

 • Velg Share (øverst til høyre for resultatlisten)
 • Klikk på Email a link to download exported results under Export Results

 • Fyll ut feltene for e-postadresse, emnefelt og lett til eventuelle kommentarer
 • Hak av for RIS format, og klikk på .

I e-postprogrammet

 • Klikk på linken du har fått i meldingen, og velg å lagre denne.
  Den lagres da som en *.zip-fil.

I filutforskeren

 • Dobbeltklikk på *.zip-filen for å se innholdet i den
 • Kopier *.ris-filen til for eksempel skrivebordet

I EndNote

 • Velg Import references fra File-menyen
 • Velg File og bla deg frem til den lagrede filen
 • Klikk på .ris-filen, og velg Open
 • Filen blir da import i EndNote-biblioteket
 • Opprett evt. en egen gruppe for de importerte referansene