Overføring av referanser fra Google Books

Man kan overføre referanser fra Google Books til EndNote. Det er litt variasjon mellom ulike nettlesere med hensyn til hva slags spørsmål man får underveis, men prosessen er den samme.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i Google Books
  • Klikk på Om denne boken
  • Bla til slutten av nettsiden, og klikk på EndNote under eksportvalgene
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote