Overføring av referanser fra Google Scholar

For tiden finnes det bare én mulighet for å overføre referanser direkte fra Google Scholar til EndNote. Denne fremgangsmåten fordrer at man først endrer innstillingene til Scholar slik at overføring blir et alternativ. Deretter får man opp en ny lenke under hver referanse med mulighet for direkte overføring til EndNote.


Endring av innstillinger for Google Scholar

Dette er en fremgangsmåte som vil virke helt til den eventuelt endres til noe annet. Det skulle således bare være nødvendig å gjøre det én gang pr. bruker/maskin.

Fremgangsmåte:

  • Velg knappen oppe til vestre i skjermbildet for å utvide menyen 
  • Velg Innstillinger
  • Merk av for Vis linker til å importere sitater inn i [Show links to import citations into] og velg EndNote fra nedtrekkmenyen
  • Klikk  

Direkte overføring av referanser fra Google Scholar

Forutsetningen for å kunne overføre referanser direkte fra Google Scholar til EndNote er at førstnevnte har dette satt opp som et valg (se over).

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i Google Scholar
  • Klikk på lenken Importer til EndNote [Import into EndNote]
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote