Overføring av referanser fra Idunn

Man kan overføre enkeltreferanser fra Idunn til EndNote.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring av referanser.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Sørg for at EndNote-biblioteket ditt er åpent
  • Gå til nettleseren
  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i Idunn
  • Klikk på  
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.