Overføring av referanser fra IEEE Xplore Digital Library

Man kan overføre referanser direkte fra IEEE Xplore Digital Library-basen til eget EndNote-bibliotek.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i IEEE Xplore
  • Velg Citations-fanen under Export-menyen
  • Velg RIS som format og Citation & Abstract som innhold (se under)

  • Klikk på Export
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.