Overføring av referanser fra JSTOR

Man kan søke frem referanser i JSTOR og overføre de til eget EndNote-bibliotek.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

    • Søk frem og merk aktuelle referanser i JSTOR

    • Klikk på Export Selected Citations og velg Export a RIS file

 

  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.