Overføring av referanser fra Lovdata

Du kan overføre enkeltreferanser fra Lovdata til EndNote.
Mer at dataene fra Lovdata trenger mye redigering før de havner skikkelig i EndNote-biblioteket ettersom filen fra Lovdata i utgangspunktet ikke skiller ut de ulike feltene slik vi ønsker for å kunne gjøre oss nytte av mulighetene i EndNote.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring av referanser.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Sørg for at EndNote-biblioteket ditt er åpent
 • Gå til nettleseren
 • Søk frem og klikk deg inn på den aktuelle referansen i Lovdata
 • Klikk på  oppe til høyre i skjermbildet
 • Velg Importer til EndNote i dialogboksen som dukker opp

 • Avhengig av nettleserens oppsett vil referansen enten overføres direkte, eller du vil få opp et spørsmål om hva du vil gjøre med den overførte filen. Velg å åpne den.
 • Sørg til slutt for å redigere referansen slik at de ulike opplysningene havner i riktig felt.
  For eksempel skal årstaller i feltet Year heftenummeret i feltet Issue osv.
  Sjekk også at referansetypen er rett angitt, eventuelt endre denne slik at den blir rett.