Overføring av referanser fra MathSciNet

Man kan overføre referanser direkte fra MathSciNet-basen til eget EndNote-bibliotek.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte i MatSciNet:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MathSciNet
  • Velg Citations (EndNote) under Batch Download


  • Klikk deretter Retrive Marked
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.