Overføring av referanser fra MLA International Bibliography

Det er mulig å overføre referanser direkte fra MLA-basen til eget EndNote-bibliotek.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MLA
  • Klikk på 
  • Velg RIS (works with EndNote, Citavi, etc.)


  • Sjekk at det er foretatt riktige valg , og klikk på knappen helt nederst til høyre i dialogboksen som dukker opp
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.