Overføring av referanser fra NORART

Det er mulig å lagre referanser som en fil i NORART. Denne filen kan deretter importeres til EndNote-biblioteket.

Fremgangsmåte:

NORART

  • Søk frem de aktuelle referansene

  • Bytt formatet nederst på siden til RIS Import Format

  • Klikk på knappen 
  • Fremgangsmåten videre er avhengig av nettleseren og dens oppsett. Velg å åpne filen i EndNote-programmet dersom dette er en mulighet.
    I motsatt fall bør filen lagres før du går videre til punktene under.

EndNote

  • Velg Import… fra File-menyen
  • Bla frem til lagret fil
  • Velg Norart – UiB under Import Option