Overføring av referanser fra Oria

Du kan overføre referanser fra Oria til eget EndNote-bibliotek. Merk at det kan være påkrevet å «rydde» litt i referansene etter overføringen ettersom dataene vil inneholde småord og tegn som ikke er ønskelig i EndNote-biblioteket.

Merk også at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem aktuelle referanser i Oria
  • Klikk på  ute til høyre for referansen du vil overføre

  • Velg overføring til  «ENDNOTE» 

 

  • Klikk deretter på knappen for nedlasting

  • Referansen blir nå overført til egen maskin. Ulike nettlesere og konfigurasjonen av disse gjør at videre hendelsesforløp er vanskelig å beskrive i detalj.
   Velg å åpne filen om du får spørsmål om dette, eller se mer om direkte overføring med Safari.

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote