Overføring av referanser fra ProQuest Academic Research Library

Man kan overføre referanser direkte fra ProQuest til eget EndNote-bibliotek.
Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ProQuest-basen

  • Klikk på 
  • Velg RIS (Works with EndNote, Citavi, etc.)
  • Sjekk at RIS-formatet er valgt i dialogboksen og klikk på  
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket