Overføring av referanser fra ProQuest Ebook Central

Det er mulig å overføre referanser direkte fra ProQuest Ebook Central til eget EndNote-bibliotek. Det er imidlertid verd å merke seg at det kun er mulig å overføre enkeltreferanser. Skal man ha flere referanser overført blir det altså nødvendig å foreta prosedyren flere ganger.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av den aktuelle referansen i ProQuest Ebook Central
  • Klikk på tittelen for å vise boken / kapittelet
  • Klikk på   (  for kapittel)
  • Velg deretter 
  • Trykk på 
  • Prosessen videre er avhengig av nettleseren og hvordan denne er satt opp.
    Velg å åpne filen (i EndNote) dersom dette kommer opp som en valgmulighet.
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote