Overføring av referanser fra PsycINFO

Det finnes flere alternativer for å overføre referanser fra PsycINFO til EndNote. Hvilken av de man velger kommer an på hva som passer best i den aktuelle situasjonen.


Direkte overføring av referanser fra PsycINFO

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i PsycINFO

 • Klikk på til 

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

 • Klikk Export

 • Hva som deretter skjer er avhengig av nettleser og oppsett.
  Velg å åpne den eksporterte filen (dersom dette er et alternativ). Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Søk via EndNote

Man kan søke i PsycINFO via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater etc. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode 
 • Velg Online Search fra Tools-menyen
 • Velg PsycINFO (OvidSP) – UiB
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen)
 • Klikk på knappen «Copy Selected to» og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.