Overføring av referanser fra SveMed+

Man kan overføre referanser direkte fra SveMed+ til et EndNote-bibliotek. Dette gir fordelen av søking i basens egen grensesnitt med alle de mulighetene man finner der, samtidig som man får overført aktuelle referanser til EndNote på en enkel måte.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

SveMed+

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i SveMed+

  • Klikk på 

  • Velg deretter hvilket format referansene skal overføres i, og at de skal lagres som en fil. (Dersom man ikke har importfilteret SveMed+.enf installert på maskinen, må man velge formatet RIS.)

  • Avhengig av nettleseren vil man nå kunne få overført referansene til EndNote-biblioteket (eller de havner i mappen Nedlastinger/Downloads). Man kan også eksportere referansene til en fil i stedet og følge prosedyren beskrevet under.

EndNote

  • Velg Import… fra File-menyen

  • Bla frem til lagret fil

  • Velg  SveMed under Import Option

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote