Overføring av referanser fra Web of Science

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra Web of Science (WoS) til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Direkte overføring av referanser fra WoS

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WoS
 • Klikk på knappen Export og velg deretter Save to EndNote Desktop
 • Velg Full Record under valget for innhold:
 • Klikk på Export-knappen
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Søk fra EndNote

Man kan søke i Web of Science via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd. (PS: Sitter du utenfor campus må du bruke en sk. proxy-server.)

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode 
 • Velg Online Search fra Tools-menyen
 • Velg Web of Science Core Collection (Clarivate) (eller en av delbasene)
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp.
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter Web of Science Core Collection (Clarivate) under Online Search-gruppene.
 • Når man skal overføre referanser fra Web of Science til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library .
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Import fra WoS

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har programmet på.).

Fremgangsmåte:

Web of Science
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser
 • Velg 
 • Velg Full Record under valget for innhold, og Other Reference Software uner filformat (som vist under)
 • Klikk på Send-knappen, og velg filnavn og -plassering

EndNote

 • Velg Import… fra File-menyen

 • Bla frem til aktuell fil

 • Velg  Web of Science Core Collection(Clarivate) under Import Option

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.