Overføring av referanser fra WorldCat

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra WorldCat til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Søk fra EndNote

Man kan søke i WorldCat via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen
 • Sett visningsmodus for grupper til Online Search Mode (Temporary Library) 
 • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter WorldCat (OCLC) – UiB under Online Search-gruppene
 • Når man skal overføre referanser fra den WorldCat til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library 
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Direkte overføring av referanser fra WorldCat

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.
(Se mer om Direkte overføring ved bruk av Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WorldCat
 • Klikk på knappen Export 
 • Velg Marked records from this search under Export
 • Sjekk at EndNote er krysset av i feltet Export To
 • Klikk på 
 • Du får deretter opp en dialogboks hvor du velger WorldCat (OCLC) som importfilter
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Import fra WorldCat

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har programmet på.).

Fremgangsmåte:

WorldCat

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i WorldCat
 • Klikk på 
 • Velg Text file under Export To
 • Klikk på 
 • Angi filnavn/-plassering

EndNote

 • Velg Import… fra File-menyen

 • Bla frem til aktuell fil

 • Velg  WorldCat (OCLC) under Import Option