Overføring av referanser ScienceDirect

Det er mulig å søke frem referanser i ScienceDirect for deretter å overføre de direkte til EndNote.
Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem ønsket referanse i Science Direct
  • Klikk på ≈
  • Velg deretter å eksportere referansen(e) i RIS-format

Et alternativ til denne fremgangsmåten er å merke en eller flere flere referanser, overføre fulltekstfilene ved hjelp av funksjonen Download xx articles for deretter å importere disse til EndNote-biblioteket i én operasjon. Programmet vil da forsøke å hente inn nødvendige opplysninger for å lagre fullstendige referanser i biblioteket.