Redaktører i fotnoter («Editor Lists»)

Denne kategorien inneholder valgene for hvordan man vil liste opp redaktørene dersom det refererte arbeidet har flere redaktører.

De ulike alternativene er:

Editor Separators Angi skilletegn mellom redaktørene, men mulighet for å legge til en ekstra tegnsetting foran siste redaktøren i listen. De to radene gir anledning til å ha to typer tegnsetting avhengig av antall redaktører.
Husk å sette inne ønskede mellomrom selv om disse ikke ses så enkelt i denne dialogboksen
Abbreviated EditorList

 

Man angir her om alle redaktørene skal være med i fotnotene, eller i motsatt fall hvor mange som skal være med, hvordan man angir at listen er forkortet og om denne teksten skal kursiveres
Abbreviated Editor List – Short Form Samme valgmuligheter som over, men disse benyttes dersom man har valgt å bruke en kortform for gjentatte siteringer i fornoter. (Dette valget angis i Mal for fotnoter.)