Sitere referanser som ennå ikke ligger i EndNote-biblioteket

Noen ganger kan det være at man har lyst til å sette inn en referanse i teksten selv om man ikke har den i EndNote-biblioteket sitt ennå. Det kan f.eks. være at man der og da kommer på en bestemt artikkel man vil sitere uten at det er ønskelig å avbryte skrivingen for å søke frem artikkelen, overføre den til EndNote for til slutt å sette den inn i tekstdokumentet.
I slike tilfeller kan man gjøre seg nytte av kodene for uformaterte siteringer. Ved å skrive inn f.eks. {Arnesen, 2017} vil Word sjekke i det åpne EndNote-biblioteket om det finnes en referanse med Arnesen som førsteforfatter og 2017 som trykkeår.
Dersom det allerede finnes en slik artikkel i EndNote-biblioteket, vil denne settes inn. I motsatt fall vil man få opp en dialogboks som forteller at referansen ikke er å finne. Klikk på Ignore for å fortsette uten å formatere denne.

Når referansen senere er satt inn i EndNote-biblioteket, vil den formateres på linje med alle de andre
Merk at denne fremgangsmåten vil fungere når markørene for start og slutt på en uformatert sitering er henholdsvis «{» og «}». Dersom det er angitt andre slike markører vil selvsagt syntaksen måtte endres tilsvarende.