Skilletegn og annen tegnsetting («Separation & Punctuation»)

Denne underkategorien inneholder valg for å plassere bilder og tabeller i forhold til teksten. I tillegg finner man valg for tegnsetting for billed- og tabelltekst.
Merk at disse valgene bare gjelder bilder og tabeller som er satt inn og behandlet med hjelp av EndNote. Bilder og tabeller man setter inn på «vanlig måte» i Word vil ikke berøres av disse valgene.
(Generelt er funksjonene i Word bedre og inneholder flere muligheter enn tilsvarende i EndNote. Førstnevnte program anbefales derfor om det ikke er spesielle grunner til å benytte EndNote for å sette inn bilder og tabeller.)

De ulike alternativene er:

Image separation
Velg hvor mange linjers mellomrom det skal være over og under bildene/tabellene.

Separate each with a page break
Bilder/tabeller vil skilles med et linjeskift når de står i en liste på slutten av dokumentet. .

Separate with # of blank lines above and below each figure / table
Angir hvor mange blanke linjer det skal være over og under hvert bilde / hver tabell når de står i en liste på slutten av dokumentet.

Place a period after the label
Setter et punktum etter billed-/tabellnummeret.

Place a period after the caption
Setter et punktum etter selve billed-/tabellteksten.