Sortering av siteringer («Sort Order»)

Siste underkategori av Citations omhandler rekkefølgen på siteringer som følger rett på hverandre. Dette valget skal altså ikke forveksles med rekkefølgen referansene presenteres på i litteraturlisten.

De ulike alternativene er:

Same as bibliography Dersom man markerer dette valget vil rekkefølgen på flere siteringer i rekkefølge bli den samme som for bibliografien
Author + Title Dette valget gir en sortering på forfatternavn, og deretter tittel om navnene er like
Author + Title + Year Det primære sorteringskriterium er her forfatter med henholdsvis tittel og år som andre og tredje felt å sortere på
Year + Author Sorteringen er primært på år, deretter forfatternavn
Don’t sort Siteringene komme i den rekkefølge de er satt i teksten
Other… Her kan man angi en sorteringsrekkefølge selv. Når man markerer denne vil det automatisk dukke opp en egen dialogboks hvor man kan angi sorteringsfelt og -rekkefølge