Tabeller («Tables»)

Denne underkategorien inneholder valg for å plassere tabeller og hvordan tabelleksten skal presenteres.
Merk at disse valgene bare gjelder tabeller som er satt inn og behandlet med hjelp av EndNote. Tabeller man setter inn på «vanlig måte» i Word vil ikke berøres av disse valgene.
(Generelt er funksjonene i Word bedre og inneholder flere muligheter enn tilsvarende i EndNote. Førstnevnte program anbefales derfor om det ikke er spesielle grunner til å benytte EndNote for å sette inn bilder og tabeller.)

De ulike alternativene er:

Insert tables in-text near the reference to the table
Tabellene vil da plasseres inntil teksten hvor de er henvist til.

Insert tables as list at the end of the document
Alle tabeller haver i en egen liste på slutten av dokumentet.

Place caption above the table
Setter tabellteksten rett over illustrasjonen.

Place caption below the table
Tabellteksten plasseres rett under bildet.

Place label and caption on separate lines
Dersom man krysser av i denne ruten vil tabellteksten og tabellnummeret havne på hver sin linje

F.eks. :
Table 5.
En test på litt av hvert