Tidsskriftnavn («Journal Names»)

Her angis hvordan man vil vise tidskriftnavnene. For å få full nytte av disse valgene må man enten ha utfylt alle tittelfeltene for hvert tidsskrift, eller man må ha importert lister med tidsskriftnavn og -forkortelser.
Se mer om import av lister.

De ulike alternativene er:

Use full journal name Man bruker full tittel
Abbreviation 1-3 Man bruker de egendefinerte forkortelsene fra feltene Abbreviation 1Abbreviation 2 eller Abbreviation 3
Don’t replace Man bruker det som står i hver enkelt referanse. Merk at dette kan føre til en blanding av forkortelser og fulle titler
I tillegg har man følgende valg:
Abbreviate journal articles only
Eventuelle forkortelser angitt over gjelder kun for tidskriftartikler, ikke referanser til andre referansetyper
Remove periods Fjerner punktum fra tittel/forkortelse, uansett hvilke valg man har gjort over