Titteltypografi for bibliografi («Title Capitalization»)

Denne, noe kryprisk navngitte, underkategorien gir anledning til å spesifisere hvordan tittelen på referansen skal fremstå med hensyn til store og små bokstaver.
Ettersom noen databaser eksporterer referanser med kun store bokstaver i tittelen vil disse valgene kunne spare en for mye arbeid.

De ulike alternativene er:

Leave titles as entered Det å la tittelen være som den står i basen er det klart mest fleksible valget, men vær oppmerksom på at det kan gi en inkonsekvent bibliografi/litteraturliste ettersom registreringspraksis kan variere
Headline style capitalization Her får man stor forbokstav på meningsbærende ord. Det vil i praksis si omtrent alt unntatt artikler og preposisjoner
Sentence style capitalization Dette valget gir stor forbokstav etter punktum som i en vanlig setning