Titteltypografi for fotnoter («Title Capitalization»)

Denne, noe kryprisk navngitte, underkategorien gir anledning til å spesifisere hvordan tittelen på referansen skal fremstå med hensyn til store og små bokstaver.
Ettersom noen databaser eksporterer referanser med kun store bokstaver i tittelen vil disse valgene kunne spare en for mye arbeid.

De ulike alternativene er:

Leave titles as entered Det å la tittelen være som den står i basen er det klart mest fleksible valget, men vær oppmerksom på at det kan gi en inkonsekvente titler ettersom registreringspraksis kan variere
Headline style capitalization Her får man stor forbokstav på meningsbærende ord. Det vil i praksis si omtrent alt unntatt artikler og preposisjoner
Sentence style capitalization Dette valget gir stor forbokstav etter punktum som i en vanlig setning