Visning av felt

I oversiktsvisningen er det mulig å vise inntil 10 felt på en gang. Det er videre mulig å endre rekkefølgen, utvalget felt og antallet som skal vises. Denne muligheten er nyttig for å få vist aktuelle felt, samt ha tilgang til en enkel sortering på hensiktmessige felt.

Man kan også velge om man vil vise alle forfatterne, eller kun førsteforfatteren i oversiktsvisningen. En avkrysning i ruten for Display all authors in the Author field vil vise alle forfatterne med initialer. Husk at dette kan ta mye plass, eventuelt at det ikke blir plass til særlig mange forfattere dersom kolonnebredden ikke økes betydelig.

Se egne sider for oppsett av tilpasning av programvinduet og referansetyper.

Endring av visningsfelt via hurtigmenyen:

  • Høyreklikk (eller ctrl+museklikk) på kolonneoverskriften
  • Sett hake ved felt som skal vises og fjern fra de som ikke skal vises
    Merk at rekkefølgen på denne listen ikke gjenspeiler rekkefølgen de vises i
  • Rekkefølgen bestemmes ved å klikke på kolonneoverskriften og trekke denne sideveis til ønsket posisjon

Endring av visningsfelt via Preferences-menyen:

  • Velg Preferences fra EndNote X7-menyen
  • I kategorien Display Fields kan en angi hvilke felt som skal være med (første kolonne) og hva som skal stå i kolonneoverskriften (kolonnen lengst til høyre).
    [Merk at for Images kan man ikke velge kolonneoverskrift da dette kun er vist som et symbol.]
  • Kryss av for Display all authors in the Author field om det er ønskelig å se mer enn bare førsteforfatteren i forfatterfeltet.